Fiskeby station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 4 anställda, 55 resande och 39 ton gods.
År 1900: 4 anställda, 65 resande och 110 ton gods.
År 1915: 7 anställda, 32 tåg, 275 resande, 195 ton gods och 29 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 7 anställda, 20 tåg, 114 avg resande, 136 ton gods och 25 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1953: 5 anställda (1 stm, 1 knt, 3 tb). 63 tåg. Under året: 9.924 sålda personbiljetter och 4.632 till- och frånkopplade godsvagnar. Ej post.
År 1955: 5 anställda (1 stm, 1 knt, 3 tb) 69 tåg. Under året: 6.328 sålda personbiljetter och 8.476 till- och frånkopplade godsvagnar. 4.517 vagnslaster. Ej post. 
Underlydande trafikplats var Eksund, med kvinnlig platsvakt. 
Under sommarmånaderna juni, juli och augusti utgick 1 tåg från Fiskeby. Under resten av året var det 2. 
Fiskeby: Allmänt Bangård Trafik

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002