Mantorp station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 5 anställda, 82 resande och 11 ton gods.
År 1900: 5 anställda, 108 resande och 25 ton gods.
 
År 1922: 6 anställda, 21 tåg, 70 resande och 6 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1953: 5 anställda, (1 stm,  4 tb), 62 tåg. Under året: 20.357 sålda personbiljetter och 849 till- och frånkopplade godsvagnar. Ej post.
År 1955: 6 anställda (1 stm, 4 tb, 1 stk), 68 tåg. Under året: 19.916 sålda personbiljetter och 1.209 till- och frånkopplade godsvagnar. 413 vagnslaster. Ej post. 
Mantorp: Allmänt Bangård Trafik

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002