Okna station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 3 anstöllda, 34 resande och 1 ton gods. 
År 1900: 4 anställda, 39 resande och 3 ton gods.
Okna: Allmänt Bangård Trafik

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005