Teckomatorp station, trafik


L&HJ: 1865-
MBJ: 1886-
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 
SJ år 1900: 0 anställda, 193 resande och 28 ton gods. 
Teckomatorp: Allmänt Bangård Trafik

L&HJ

Copyright © Stig Lundin 2005