Åsa station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 2 anställda, 38 resande och 2 ton gods. 
År 1900: 4 anställda, 37 resande och 4 ton gods.
År 1904: 4 anställda, 40 resande och 5 ton gods.
Åsa: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005