Barkåkra - Vejbyslätt station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 2 anställda, 31 resande och 16 ton gods. 
År 1900: 4 anställda, 40 resande och 20 ton gods.
År 1904: 4 anställda, 59 resande och 17 ton gods.
Barkåkra-Vejbyslätt: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005