Frillesås station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 4 anställda, 27 resande och 4 ton gods.
År 1900: 5 anställda, 34 resande och 4 ton gods.
År 1904: 5 anställda, 39 resande och 6 ton gods.
Frillesås: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005