Gullbrandstorp station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: Sköts av banmästare, 127 resande och 26 ton gods.
År 1900: 4 anställda, 194 resande och 34 ton gods.
År 1904: 4 anställda, 114 resande och 31 ton gods.
Gullbrandstorp: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005