Källstorp station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 1 anställd, 14 resande och 10 ton gods. 
År 1900: 1 anställd, 20 resande och 31 ton gods.
Källstorp: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005