Lindome station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 4 anställda, 146 resande och 11 ton gods. 
År 1900: 5 anställda, 172 resande och 12 ton gods.
År 1904: 5 anställda, 210 resande och 14 ton gods.
Lindome: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005