Tvååker station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 4 anställda, 64 resande och 8 ton gods. 
År 1900: 5 anställda, 78 resande och 15 ton gods.
År 1904: 7 anställda, 98 resande och 25 ton gods.
Tvååker: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005