HSJ - trafik och händelser -  1872-1874 * 1875

740714: Ett för bolagets räkning uti England beställt nytt lok hade anlänt. Begagnas nu för grusning av banan Svensbro-Ekedalen. Oklart om loket ska besiktigas av statens besiktningsman innan det får användas i persontrafik. Besiktning ska i så fall ske i Stenstorp. Man ska anmäla loket till SJ för besiktning.
* 1875            .

HSJ huvudsida

Copyright © Stig Lundin 2005