HSJ - trafik och händelser -  1875-1879 1874 * 1880

750504: HSJ inflytande medel skulle företrädesvis användas för banbyggnaden Svensbro-Ekedalen. Terassering av banvallen, brobyggnader, inköp av räls och ett lok.
770410: Lidköping-Håkantorpsbolaget skulle erbjudas att köpa loket Tidaholm. Nedsatt pris och omedelbart tillträde.
1874 * 1880            .

HSJ huvudsida

Copyright © Stig Lundin 2005