Trafik och händelser vid HLJ och KiLJ


År
1877-1879, 1880-1884, 1885-1889, 1890-1894, 1895-1899, 1900-1904 1905-1909
Tidtabell
HLJ o KiLJ 1912 1925
Kållandsbanan 1925
Organisation
Styrelse Trafik Maskin Ban
Statistik
Tågkm Persontrafik Godstrafik

LJ

Copyright © Stig Lundin 2003-2005