KiLJ och HLJ

Två samförvaltade smalspåriga järnvägar utgående från Lidköping. Lidköping-Håkantorps Järnväg (HLJ), 2x km, öppnad 1877. Kinnekulle- Lidköpings Järnväg (KiLJ), 29 km, öppnad 1897-1898. KiLJ bildade tillsammans med Mariestad - Kinnekulle Järnväg (MKJ) en förbindelseled mellan Lidköping och Mariestad. Till SJ 1948. Ombyggda till normalspår 1953-1954.


UVHJ * LSSJ * VGJ

Copyright © Stig Lundin 2001-2009