Linjen Ängelholm - KlippanSSJ Hälsingborg-Hässleholm Klippan-Röstånga-Eslöv

Km  Anläggning Namn
0
Station
Ängelholm C

1,98
Station
Ängelholms Värn

5,56
Station
Munkaågård

8,3
Station
Munkaljungby

10,9
Station
Skälderhus

14
Station
Åsbo-Össjö

16.0
Station
Källna

19,4
Station
Östra Ljungby

22,6
Lp
Lyckås-Rösa

24,8
Station
Gråmanstorp

27,5
Station
Klippan


EKJ * Karta;: Ängelhoöm - Klippan 

Copyright © Stig Lundin 2011-2015