Ängelholm - Klippans Järnväg, EKJ


Delen Ängelholm - Östra Ljungby, 19 km, öppnades 1904. Fortsättningen till Klippan, 8 km, var klar 1907.
Från 1928 var det HHJ som skötte trafiken på EKJ.


Västkustbanan * SSJ * HHJ

Copyright © Stig Lundin 2004-2009