Ljunghusen station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: Öppen sommartid, 2 anställda då, 13 tåg per dag sommartid. Under året: 5375 sålda personbiljetter och 190 till- och frånkopplade godsvagnar. Ej post.
Ljunghusen: Allmänt Bangård Trafik

HSFJ

Copyright © Stig Lundin 2005