Skivarp station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: 6 anställda (1 stm, 4 stk, 1 pb), 9 tåg per dag. Under året: 7224 sålda personbiljetter och 57060 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 13.
Skivarp: Allmänt Bangård Trafik

TRJ

Copyright © Stig Lundin 2005