Mellersta Södermanlands Järmväg (MlSlJ)


Normalspårig järnväg från Stålboga till Skebokvarn öppnad 1907. Längd 23 km. Till SJ 1932. Eldrift 1936. Persontrafiken nedlagd 1962. Godstrafiken Stålboga - Malmköping nedlagd 1964, Malmköping - Skebokvarn 1967.


NrSlJ * Västra stamb 

Copyright © Stig Lundin 2005