NrSlJ


Normalspårig järnväg från Saltskog förbi Åkers styckebruk och Eskilstuna till Nybybruk öppnad 1895. Längd 90 km. Samtidigt öppnades sidolinjerna Läggesta - Mariefred, 3 km, Åkers styckebruk - Strängnäs, 15 km, och Eskilstuna S  - Eskilstuna N, 2 km. En förlängning från Nybybruk till Mälardalens hamn, 4 km, skedde 1899. Vid Södertälje fanns spår till Södertälje uthamn. Till SJ 1931. Eldrift 1936.


Västra stamb * MlSlJ * OFWJ 

Copyright © Stig Lundin 2005