Hybo station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 7 anställda, 60 resande och 164 ton gods.
År 1900: 7 anställda, 76 resande och 193 ton gods.
År 1904: 7 anställda, 74 resande och 123 ton gods.
År 1911: 7 anställda, 7 tåg, 80 resande, 176 ton gods och 34 till- o frånk godsvagnar.
Hybo: Allmänt Bangård Trafik

Ljusdal-Hudiksvall

Copyright © Stig Lundin 2005