Kopparåsen station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 3 anställda, 21 tåg, 0 avg resande, 0 ton gods och 2 till- o frånk godsvagnar.
Kopparåsen: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005