Björkliden station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 3 anställda, 22 tåg, 2 avg resande, 0 ton gods och 1 till- o frånk godsvagn
Björkliden: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005