Gällivare station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1904: 35 anställda, 333 resande och 3136 ton gods.
År 1922: 38 anställda, 40 tåg, 264 avg resande, 45 ton gods och 616 till- o frånk godsvagnar 
Gällivare: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005