Gransjö station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1911: 2 anställda, 14 tåg, 5 resande, 3 ton gods och 2 till- o frånk godsvagnar.
År 1922: 2 anställda, 11 tåg, 5 avg resande, 9 ton gods och 2 till- o frånk godsvagnar.
Gransjö: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005