Gullträsk station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 3 anställda, 11 tåg, 8 avg resande, 8 ton gods och 3 till- o frånk godsvagnar.
Gullträsk: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005