Risbäck - Håmejåkk station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 2 anställda, 9 tåg, 1 avg resande, 1 ton gods och 1 till- o frånk godsvagn.
Risbäck-Håmejåkk: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005