Sikträsk station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 1 anställd, 9 tåg, 2 avg resande, 2 ton gods och 1 till- o frånk godsvagn.
Sikträsk: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005