Brunflo station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 3 anställda, 90 resande och 20 ton gods.
År 1904: 6 anställda, 130 resande och 35 ton gods.
År 1911: 5 anställda, 9 tåg, 156 resande, 53 ton gods och 11 till- o frånk godsvagnar
Brunflo: Allmänt Bangård Trafik

Norrländska tvärbanan

Copyright © Stig Lundin 2005