Stavre station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 2 anställda, 23 resande och 27 ton gods.
År 1904: 3 anställda, 40 resande och 27 ton gods.
År 1911: 3 anställda, 8 tåg, 58 resande, 24 ton gods och 5 till- o frånk godsvagnar
Stavre: Allmänt Bangård Trafik

Norrländska tvärbanan

Copyright © Stig Lundin 2005