Hednoret station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 1 anställd, 10 resande och 3 ton gods.
 
 
Hednoret: Allmänt Bangård Trafik

Stambanan genom övre Norrland

Copyright © Stig Lundin 2005