Selsjön station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 2 anställda, 17 resande och 6 ton gods.
 
 
Selsjön: Allmänt Bangård Trafik

Stambanan genom övre Norrland

Copyright © Stig Lundin 2005