Hällnäs - Storuman

De viktigaste stationerna var följande:
 
Hällnäs
Gladaberg
Skatan
Åmsele
Arvån
Lycksele
Betsele
Umgransele
Kattisavan
Blåviksjön
Åskilje
Gunnarn
Barsele
Stensele
StorumanInlandsbanan Stb övr NorrlSJ stambanor

Copyright © Stig Lundin 2006