Stig Lundins historiska hemsida

SJ stambanor


Flera av de viktigaste järnvägslinjerna byggdes av staten. De första delarna av stambanorna öppnades 1856. Med tiden kom SJs linjer ofta att kallas statsbanor, till skillnad från ett stort antal enskilda järnvägar (med städer, landsting och enskilda som ägare). De viktigaste stambanorna - statsbanorna var följande:


Copyright © Stig Lundin 2001-2006