Linjen Rimbo - Hallstavik

Stockholm-Rimbo
Rimbo-Uppsala Ö
Rimbo-Norrtälje

Km  Anläggning Namn År
Anm
55,148 Station Rimbo


55,148.
Rimbo
Bangård 54,780 - 55,459 7810 m sidospår 1960
55,754 Vägbro Rimbo


55,988 Bro Vallbyån 1898
5,90 m. Ny överbyggnad 1918
57,097 Vägbro Värnan


57,540 Bv 128 Värnan 1898


60,970 Väg L1069 Norrtjära
Ljudsignal 1938, modern 1953m  Ljus- o ljud
62,016 Håll- o lastplats Nydal


65,860
Grusgrop
Sättraby66,869 Station Sättraby
Tillbyggd 1907
66,869.
Sättraby

554 m sidospår 1960
67
Bv 129
Sättraby
1898


67,670 Bro Sättrabyån
3,04 m. Ny överbyggnad 1919


70,626 Bro Kristineholmsån 1898
5,83 m. Ny överbyggnad 1915
70,720 Väg L1070 Kristineholms allé
Ljus- o ljudsignaler 1926, modern 1948
71,304 Station Erken
Godsmag 1919
71,465 Väg L 1096 Göttorpsvägen
Ljus- o ljud

73,160 Bv 130 Gisen 1898


73,220 Vägbro Gisen


74,665 Väg Brovägen


75,410 Bro Brobyån 1898
3,0 m. Ny överbyggnad 1919
75,530 Väg L1090 Edsbro

Ljus- o ljud

75,668 Station Edsbro
Tillbyggd 1944 Såld 1967
75,668.
Edsbro
Bangård 75,440 - 75,796 660 m sidospår 1960
75,795 Väg L280 Edsbro


76,690 Väg Holmers väg


78,840 Bv 131 Vagn 1898

Såld 1979
78,902 Vägport Vagn
12,50 m. Byggd 1959
81,700 Bro Ränkaån
4,95 m. Ny överbyggnad 1919
82,150 Väg Alby
Ljus- o ljud

82,425 Station Ununge


82,425.
Ununge

640 m sidospår 1960

Bv 132 Ununge 1908


86,452 Bro Skeboån
10,0 m. Ny överbyggnad 1919
86,715 Station Skebobruk


86,715.
Skebobruk

630 m sidospår 1960
87,875 Vägbro Skede


88,150 Bv 133 Skede 1898


91,380 Station Edebo


91,872 Bro Espingsån 1898
4,95 m. Ny överbyggnad 1918
93,520 Bro Skeboån 1898
30,3 m. Ny överbyggnad 1907
93,930 Väg L1100 Häverödal
Fällbommar

94,185 Station Häverödal
Tillbyggd 1947
94,185.
Häverödal

525 m sidospår 1960
95,530 Väg Gottstavägen


96 Bv 134 Häverödal 1898


96,705 Vägbro Hallstavik


96,880 Station Hallstavik


96,880.
Hallstavik
Bangård 96,621 -  3806 m sidospår 1960

SRJ * Karta Rimbo-Hallstavik * Linjen Stockholm Ö-Rimbo

Copyright © Stig Lundin 2001-2010