Förlösa station


Läckeby
*  border= Kläckeberga

34 km från Sandbäckshult 10 km från Kalmar Km 9,624
Förlösa förs, Baltorp 1
Ett vykort som visar Förlösa station omkring år 1910. Snickarglädje på stationshuset, semafor som visar klart i nedfällt läge, mjölkflaskor som ska lastas in i mjölkvagnen när tåget kommer och en hästskjuts som parkerats borta vid magasinet.

Stationshusen vid KBJ och KTsJ uppvisar stora likheter. Förlösa hade ett hus av den mindre modellen.
 


Järnväg
Öppnad 1897. Till SJ 1940.

Ca 350 invånare år 1931.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
Stm ....-1912.., 2 kl 1918-1932, 1 kl 1932-1940, SJ: 6 kl 1940-1942, kl 7 1943-1946, tpl 1/4 1946-1954, stm17 1954-1957, Ao12 1957-1961, tpl 1961-1964..
Post ..1903-1957..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1898
Sven Schütz
1870
Sts Bengtsfors 1895 ---
1898

1899-1901
Uno Pahlén
1875

Stf Brokind 1902 1937

1901-1911 Jonas Manfred Fredriksson 1878 Stf Kläckeberga 1899 Slutat 1911
1928

1911-1913 Valentin Hagström 1883 Kb 1905, från Sandbäckshult 1911
Stf Blomsternåla 1913 1975

1914-1919 Karl Johansson 1872 Stf Kråksmåla 1912 Stf Rockneby 1919 1950

1920-1922 Hilmer Johansson 1886 Stf Hornsö 1916 Stf Gräsgärde 1922  1970

1922-1932 Emil Olson 1880 Stf Grönskåra 1915 Stf Rockneby 1932 1955

1932-1943 Arvid Gustafsson 1886 Stf Hornsö 1920 Stf Hohultslätt 1943

1943-1946 Carl Lundin 1886 Knt 1917 Stf Konga 1946

-1949 S O G Söderlund 19011949-1961 N A V Johansson 1903 Stf Kåremo 1943 Stf Blomstermåla 1961

Förlösa: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

KBJ * Karta KBJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2015