Allgunnen hlp, bangård


Km Bangård km 
Anläggning År Jvg + bostad
Stationshus  kvm
Godsmagasin  kvm
Lastkaj  m
Spårskiss omkr 1925


Allgunnen: Allmänt Bangård Trafik

ROJ

Copyright © Stig Lundin 2005