Degerfors station
Strömtorp
* Svartå

26 km från Kristinehamn 35 km från Laxå Km 263,566
Degerfors förs

 
 
 

Foto från Sv Statsb stationshus i bilder, 1925.

Järnväg
Öppnad 1866. Eldrift 1937.
1919
Lk 8, Lbträkol, Bsp Strömsnäs järnverk
Övrigt
1. 
2.
3. Den smalspåriga Bredsjö - Degerfors Järnväg (BDJ), som fanns kvar till 1907, kom norrifrån på den östra sidan av Letälven (den gamla banvallen markerad som svart linje nära älven).
Degerfors
Jannelunds municipalsamhälle med omkring 1.600 invånare i början av 1930-talet. Degerfors Järnverk. Ett av landets större järnbruk anlagt på 1600-talet. Övertogs i början av 1870-talet av Degerfors AB. Efter en större brand 1883 övergick bruket 1886 till Strömsnäs Jernverks AB. Tillverkning bl a ångpanne- och fartygsplåt, bromateriel och järnvägsfjädrar. Omkr 900 arb. Från 1939 Degerfors Järnverks AB.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
Stins ..1867-...., , 4 kl ..1897-1924, 5 kl 1925-1946, 4 kl 1946-1948, stins23 1948-1957, Ao19 1957-1963, Ao21 1963-1964....,     xst21 ..1965-......
Ej poststation
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1866-1867 Adolf Wilhelm Murray 1831 Officer
Td-ass Malmö 1867


1868-1872 Ivan Albin Örtendahl 1838 Kapten, bokh 1867
Stf Falköping 1872 1905

1872-1875 E W Gyllenskepp 1832 Stf Tenhult 1866 Stf Skövde 1875

1875-1896 August Wilhelm Thelin 1836 Stf Vretstorp 1873
1914

1897-1913 Carl Georg Fagerström 1849 Stf Gällö 1887 Pension 1913
1921

1914-1924 Johan Söderberg 1869
---
1924

1925-1928 Paul Bernhard Edgren 1870 Stf Fjärås 1921
---
1928

1928-1931 Arvid Sandahl 1874 Sts 1916
1935

1931-1935 Victor Nord 1872 Stf Åmotfors 1925 Pension 1935 1944

1935-1937 August Bergqvist 1874 Stf Finnshyttan 1928 Pension 1937

1937-1942 Sigfrid Brehmer 1881 Stf Skåre 1932 Pension 1942
1956

1942-1947 J A Larsson 1884
Pension 1947

1948-1951 Klas Fritz 1892
---
1951

1951-1955 Eric Lindskoug 1895
Stf Falkenberg 1955
1957-1964.. A A Dahllöf 1915


Degerfors: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Nordvästra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2015