Karlskoga - Strömtorp station

Björneborg

*

Degerfors

23 km från Kristinehamn 38 km från Laxå Km
Km NBJ
förs
Byter namn från Karlskoga till Strömtorp 1900,

Karlskoga station anlades 1873-1874. Öppnad för trafik 1/12 1873. Stationshuset uppfört 1874.
 
 
 
 

Foto från Sv Statsb stationshus i bilder, 1925.


Järnväg
Nordvästra stambanan förbi Strömtorp öppnades 1866, men då fanns inte någon station där. Stationen öppnades 1873 under namnet Karlskoga. Den blev anslutningsstation för NKJ linje Nora - Karlskoga (dvs Strömtorp) som öppnades 1874. NKJ fortsättning från Karlskoga (Strömtorp) till Otterbäcken var klar 1876. Stationen bytte namn till Strömtorp år 1900. Eldrift infördes på nordvästra stambanan 1937.
1919
Lk 3, Kol, Vk, Stall 1 lok, Vsk 15.
Växellok
1 lokomotor ..1946-
Strömtorp
Stationssamhälle med knappt 400 invånare i början av 1930-talet.

Länk till Eniro
Stationsföreståndare:
Stins, 3 kl ..1896-1900.., 4 kl ..1899-1946, 3 kl 1946-1948, stins23 1948-1957, Ao19 1957-1962, xst19 1962-....., xst15 .......-1965, tpl 1965-.......
Post ..1897-1917.., ej poststation ..1942-
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm1874-1899 Johan Almcrantz 1842 Sts 1861


1899-1906 E T Olsson 1851 Stf Falköpings stad 1881 Stf Arvika 1906

1906-1908 Ivar Sjöstedt 1858
Stf Kiruna 1908

1909-1914 Mauritz Westerberg 1864 Sts 1884 Stf Umeå 1914

1915-1917 Rudolf Lokrantz 1877 Sts 1900 Stf Arlöv 1917

1917-1933 Emil Esping 18691933-1940 Erik Söderberg 1881 Sts 1903 Stf Billesholms gruva 1940

1940-1941 Erik Wallander 1889 Sts 1911 Uins Örebro 1941
1942-1944 Karl-Erik Berg 1888 Sts 1912 Uins Falköping 1944

1944-1953 Sigfrid Hansson 1888 Sts 1918 Pension 1953

1953-1962.. Folke v Krusenstjerna 1907
Stf Mellerud 1962
Strömtorp: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Nordvästra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2015