Skrea - Skreanäs station
Falkenberg
* Heberg

6 km från Falkenberg 37 km från Halmstad Km 113,641
Skrea förs
Byter namn från Skrea till Skreanäs 1920

 
 
 
 
 

Foto från Sv Statsb stationshus i bilder, 1925

Järnväg 
Öppnad 1886 av MHJ. Till SJ 1896. Eldrift 1936.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
Stm o bm 1886-1894.., 7 kl ..1899-1920, 6 kl 1920-1933, tpl 1933-1957, plv ...1958-......, obem hlp ..1959-1962..
Post ..1913-1954..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1886-1887>
Johan Johansson
1847
NVHJ bm 18811896-1913 Felix Thurfjäll 1866
Stf Halmstad N 1913 1935

1913-1920 Oskar Roos 18681920-1931 Gustaf Bruze 1880 Kb 1902 Stf Sösdala 1931 1962

1931-1933 Sten Salmonsson 1877 Knt 1905 Stf Långås 1933 1942

1933-1936.... O J Pettersson 1883 Stf Orrekläpp 1923


..1938-1942.. John Svensson 18911943-1944.. N C Nilsson 1896


Skrea-Skreanäs: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2015