Linjen Stenstorp - Hjo

Hallsberg-FalköpingLSSJSvensbro-TidaholmFVÖJMHJ

Km  Anläggning Namn Anm
0 Station Stenstorp Lokstall 1915, ny vändskiva 1920
0,1 Väg


0,5 Bro Stentorpån 12,5 m.
0,980 Väg Stenstorps bv
3,2 Bro Kalvadiket 2,8 m.
3,225 Hållplats Bredegården Väntkur 1940
4,611 Station Dala Ombyggd 1950. Såld 1968
6,8 Väg Östergärdets väg

7,427 Hållplats Storskogen Väntkur 1940
8,713 Väg Svensbro bv
9,367 Station Svensbro Tillbyggd 1883
9,5 Väg Svensbro bangård

12,415 Station Vreten Ombyggd 1950. Såld 1968
12,490 Väg Vreten Fällbommar 1937
13,0 Bro Ösan 23,7 m.
14,050 Väg Edåsa
14,065 Hållplats Edåsa Ombyggd 1943
16,483 Hållplats Orleka Väntkur 1940
18,9 Bro Fridenebäcken 3,6 m.
19,1 Väg Fridene

19,128 Station Fridene Ombyggd 1927 o 1950. Såld 1966
20,654 Väg Blikstorp västra
20,9 Bro Tidan 25,4 m.
20,997 Station Blikstorp Stationshus 1946. Såld 1969

Bv Blikstorp

21,3 Väg Blikstorp Fällbommar 1947
23,131 Hållplats Yan
23,2 Väg Yans väg

23,6 Bro Yan 8,1 m.
24,7 Väg Korsberga västra Fällbommar 1907
24,671 Station Korsberga Ombyggd 1926, 1947 o 1952. Såld 1970
24,9 Väg Korsberga östra Fällbommar 1907
25,655 Lastplats Korsberga tegelbr
26,0 Bro Lillån 6,3 m.
27,4 Väg Solberga väg

28,678 Station Styrshult
30,3 Väg Smedsskogens väg

31,008 Station Mofalla Såld 1968
31,6 Bro Ebbetorpsbäcken 2,8 m.
32,2 Bro Hultabäcken 2,9 m.
33,345 Hållplats Mullsjöbadet Väntkur 1935
34,0 Bro Granviksbäcken 2,5 m.
34,6 Bro Svartabäcken 2,0 m.
35,318 Håll- o lastplats Grebban Fd Björkestorp
35,323 Väg Grebban
37,205 Väg Skövdevägen

Bv nr 1 Åsens grindar

37,590 Hållplats NolängenLokstall 1923
38,614 Väg Hjo bangård
38,777 Station Hjo Såld 1969

HSJ hemsida * Linjen Svensbro - Ekedalen - Tidaholm * Karta Hjo - Stenstorp

Copyright © Stig Lundin 1999