Haparanda station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 11 anställda, 8 tåg, 36 avg resande, 30 ton gods och 22 till- o frånk godsvagnar.
Haparanda: Allmänt Bangård Trafik

Boden - Karungi - Haparanda

Copyright © Stig Lundin 2005