DHJ bana

DHJ km för km, Sidolinjerna km för km


År 1909:
Huvudspår 47 000 m, sidospår 4 572 m, 75 % järnräls vikt 14,9 -15,0 kg/m, 25 % stålräls 15,0 - 22,8 kg/m, minsta kurvradie 238 m, största lutning 12,5 promille, axeltryck 5,0 ton, sth 30 km/h, 9 broar, 4 vägkorsningar, 2 vägbroar, 4 egna stationer, 2 hlp, 2 lokvändskivor, 5 vagnvändskivor, 3 vagnvågar, reparationsverkstad.

DHJ huvudsida

Copyright © Stig Lundin 2005