Djursholm - Dj Danderyd - Dj Ekeby station


Roslagsnäsby
* Dj Ösby

9 km från Stockholm Ö
2 km från Roslagsnäsby
Km 8,314
Danderyd förs

Järnväg
Öppnad 1885.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
Stm 1885-1888, Stfm 1888-1912.., 2 kl 1913-1915, 3 kl ..1918-1932, stk 1932-...., obem hlp ..1962-.....
Post ..1897-     ej post 1927-
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1885-1888 Gustaf Sjöquist 1863
Stf Kårsta 1888 1935
Familjen
1888 S T F Lundgren 1865 Stf Kårsta1887 Nord Amerika, Chicago 1888 1902
Familjen
1888-1895 Anders Hållén 1855 Kond Rimbo 1885 Stf Kårsta 1895 1938
Familjen
1895-1898 Erik Vilhelm Ljungh 1860 Kond Rimbo 1885 Stf Erken 1898 1936
Familjen
1898-1900 Ture Lundqvist 1875 Stk Rö
Stf Näsby 1900 1960
Familjen
1900-1932 August Sundelius 1872 Stf  Dj Ösby 1897 Pension 1932
1960
Familjen
1932-1939>
Sven Johan Sporre
1897


1974
FamiljenDj Danderyd: Sida 2 Övr personal Trafik Banvakter Tidtab 1912

SRJ * Karta SRJ linje

Copyright © Stig Lundin 2000-2015