Bv 11 - 60 - 38 - 114 Skogshall - Tunnbacken


 km från Knutby
 km från Råda
Km 72,933
Knutby förs
Häradsekonomiska kartan 1901-1906.
Ekonomiska kartan 1952.
Länk till hitta.se
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Bv
1884
Banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1884-1916 Jonas Dahlin
1854

Pension 16

Familjen
1916-1917 G A Gustafsson 1880 Täby 16 Bv Åkersberga 17 Familjen
1917-1932>
K J Gustafsson
1878
E Bv Knutby


Familjen


Extra banvakter:
År Namn Född Tidigare Senare Anm
1900-1902 Anton Andersson

Bv 10 Kärven 02
Familjen
-1917 K J Gustafsson 1878 Familjen

ULNJ banvakter

Copyright © Stig Lundin 2008