Ransäter station


Holsby
* Olsäter

20 km från Deje
43 km från Hagfors
Km 100,74
Ransäter förs
Ur Sveriges Järnvägsstationer, 1926: Klass 3. Uppbörd ca 60.000 kr. Tjänstgöringstid 12 timmar. Övriga tjänstemän: 1 trafikbiträde och 1 stationskarl. Underlydande trafikplats: Holsby.
Järnväg
Öppnad 1903. Eldrift 1921.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
3 kl 1918, 3 kl 1924, 3 kl 1930, 2 kl 1936, 2 kl 1942, 2 kl 1948
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1903-193x Axel Ekman 1868 Kond 1894
1939

1932-194x Albin Andersson 1883 Stf Dejeforsbruk 1918

1947- Uno Linné 1891 Stf Geijersholm 1945
1971

1948- E G Jonsson 1895

Ransäter: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

NKlJ * Karta NKlJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2015