Forsnäs station
Rydsnäs
* Österbymo

km från Eksjö
km från Österbymo
KmförsStationsföreståndare:
1 kl ..1918-1930.., kplv ..1946-1952..
Post ..1946-1952..                                   kplv under Rydsnäs
År Namn Född Tidigare Senare
1915-1919 Ernst Carlson 1884 VSBJ: Stf Österbymo 19
1919-1930> Karl Gustafsson 1887 Stf Lägern 15 
Forsnäs: Sida 2 Trafik Tidtab 1925

EÖJ * Karta EÖJ linje

Copyright © Stig Lundin 2000-2014