Rydsnäs station
Lägern
* Forsnäs

km från Eksjö
km från Österbymo
Kmförs


Stationsföreståndare:
2 kl ..1918-1936.., SJ: tpl ..1946-1951.., kplv ..1955-1960..
Post ..1946-1955..
År Namn Född Tidigare Senare
1915-1942> Erhard Bergh 1887

1946-
K G A Karlsson
1888-1951> Carl-Erick Rosén

Rydsnäs: Sida 2 Trafik Tidtab 1925

EÖJ * Karta EÖJ linje

Copyright © Stig Lundin 2000-2014