Vänge - Brunna station
Ålandsdal
* Börje

34  km från Heby 13 km från Uppsala Km 78,738 Vänge förs
Byter namn från Vänge till Brunna 1902
Sommaren 1917 står det skrivet på detta vykort. Troligen är bilden äldre. Stationshuset är ännu inte påbyggt och det ser ut som det står "Wänge" på en skylt.
 
Bangårdsritning 
 
 
 

Foto från gammalt vykort

Järnväg
Öppnad 1873. Eldrift 1934.
1919
Lk 7, hst, sbx.
Banvaktstugor, broar m m
1. Bv 203 Åltomta.
2. Vägkorsning Åltomta fick ljus- o ljudsignaler 1926. Senare vägbro.
3. Bv 202 Vänge.
4. Bro över Finstaån.
Länk till Eniro          Länk till hitta.se       Länk till Google maps       Länk till Banvakt.se 

Stationsföreståndare:
Stm 1873-...., 6 kl ..1899-1948, stm16 1948-1952, tpl 1952-1964.., xst11 ..1965-......
Post ..1897-1955..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1873-1881 Erik Gustaf Andersson 1833 Stf Väsby 1869 --- 1881

1881-1887 August Johansson 1840 Stf Rosshyttan 1875 --- 1887

1887-1892 J A Hansson 1850 Från Segerstad Stf Norsesund 1892

1892-1896 C W Andersson 1849 Stf Trehörningsjö 1891 Stf Bergsbrunna1896

1897-1901 K O Sundin 1855 Stkfm Tumba 1885 Stf Rosshyttan 1901

1901-1906 Carl Jakob Jakobsson 1852 Stf Rosshyttan 1899 --- 1906

1907-1914 Lars Gustaf Jonsson 1856 Stf Ekträsk 1902 Stf Strångsjö 1914

1915-1920 Knut Jonsson 1870 Stf Brunsberg 1910 Stf Karlberg 1920 1959

1920-1925 Hjalmar Ask 1874 Stf Vadensjö 1916 Stf Torsåker 1925 1956

1925-1930 Fredrik Petersson 1873 Stf Högsjö 1922 Stf Tvååker 1930

1930-1934 August Rosén 1871 Stf Stavsjö 1924 Pension 1934

1935-1938 Fridolf Mandorff 1875 Knt 1920 Pension 1938 1963

1938-1943 Oskar Lindahl 1880 Knt 1915 Pension 1943

1944-1946 August Hägg 1886 Knt 1915 ---
1946

1946-1949 Gustaf Holmquist 1889 Stf Ålandsdal 1944 Stf Landsbro 1949

1949-1952 G A Berglund 1899
Stf Skorped 1952

Brunna: Sida 2 Trafik Tidtab 1912 Tidtab 1925

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2015